No s. XVIII, coa implantación do papel moeda, aparecen as primeiras billeteiras elaboradas en coiro. Non foi até os anos '50, co nacemento dos cartóns de crédito, cando se comercializou a billeteira tal como a coñecemos.