No s. XVIII, coa implantación do papel moeda, aparecen as primeiras billeteiras elaboradas en coiro. Non foi até os anos '50, co nacemento dos cartóns de crédito, cando se comercializou a billeteira tal como a coñecemos.

Carteira billeteira con moedeiro 'El beso'

49,01 €

Carteira billeteira con moedeiro 'Meninas'

49,01 €

Carteira billeteira 'El beso'

44,00 €

Carteira billeteira 'Peseta'

44,00 €

Carteira billeteira con moedeiro 'Jazz'

49,01 €

Carteira billeteira con moedeiro 'Mapa'

49,01 €

Carteira billeteira con moedeiro 'Pueblo escalonado'

49,01 €

Carteira billeteira con moedeiro 'Velero'

49,01 €

Carteira billeteira 'Los sueños de Catalina'

44,00 €

Carteira billeteira 'Mapa'

44,00 €

Carteira billeteira 'Meninas'

44,00 €

Carteira billeteira 'Pueblo escalonado'

44,00 €