Desde os tempos dos exipcios, cando xa existían quendas de traballo para construír as pirámides, ou cando no senado romano celebrábanse as sesións para organizar a vida política de Roma, xa se estaba empregando unha axenda.