Desde os tempos dos exipcios, cando xa existían quendas de traballo para construír as pirámides, ou cando no senado romano celebrábanse as sesións para organizar a vida política de Roma, xa se estaba empregando unha axenda.

Funda de Axenda 'Carpe diem'

59,00 €

Funda de Axenda 'El Pasatiempo de los Principes'

59,00 €