×

Mensaje de error

Nuestra tienda permanecerá cerrada por mantenimiento hasta el próximo 1 de julio. En breve estaremos de vuelta, gracias por tu comprensión.

Desde os tempos dos exipcios, cando xa existían quendas de traballo para construír as pirámides, ou cando no senado romano celebrábanse as sesións para organizar a vida política de Roma, xa se estaba empregando unha axenda.