Os aneis de servilleta son un invento da burguesia europea, que apareceu por primeira vez en Francia ao redor de 1800 e pronto se extendeu a todos os paises do mundo occidental.