En Mesopotamia, as mulleres adornaban os seus cabelos cunha ou varias diademas superpostas das que colgaban contas en forma de folla ou de anel ou adornadas con flores cuxos pétalos estaban formados por pedras incrustadas. Os homes suxeitaban o seu peiteado por unha cinta da que colgaban fileiras de contas.