Colección 'The Garden of the Dreams'

Pekolejo

PENÉLOPE MORENO

Licencieime en Belas Artes pola Universidade de Granada, especializándome en pintura e ilustración, colaborei en diversas publicacións e fanzines, a acuarela é a técnica que máis me gusta expresarme, a través dunha visión surrealista do mundo no que vivimos, o espectador pode gozar dun mundo cheo de estímulos visuais, predominando a cor e o detalle.

Actualmente formo parte do colectivo PeKolejo dedicado á pintura mural, deseño, ilustración e serigrafía.